นครสวรรค์ ออนไลน์ ข่าวสาร ซื้อ-ขาย สังคมในนครสวรรค์

ติวข้อสอบ - สถานที่ติว - ความรู้เรื่องข้อสอบ => ติวราชการ- ข้อสอบ - แบบฝึกหัด => ข้อความที่เริ่มโดย: isanvip ที่ ธันวาคม 24, 2017, 10:36:49 AM

หัวข้อ: แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี [2561]
เริ่มหัวข้อโดย: isanvip ที่ ธันวาคม 24, 2017, 10:36:49 AM
(http://fw.lnwfile.com/_/fw/_raw/wm/r9/ah.png)

รายละเอียดเนื้อหา

- ความหมายของ “ครู”
- จิตวิญญาณความเป็นครู
- หลักการสอนที่ดี
- ความสามารถในการใช้ภาษา
- เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ (http://www.tutorsheetstore.com)ภาษาอังกฤษ
- การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- การเขียนความเรียง
- ศาสตร์พระราชา
- ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
- มาตรฐานวิชาชีพครู
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
- การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
- เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

สอบถามสั่งซื้อหนังสือ

LIND ID : @sheetstore

สแกน QR CODE
(http://fw.lnwfile.com/_/fw/_raw/0c/23/b3.png)


(http://www.tutorsheetstore.com/wp-content/uploads/2017/12/order2.jpg)

ติดตามประกาศการรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หัวข้อ: Re: แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี [2561]
เริ่มหัวข้อโดย: isanvip ที่ พฤษภาคม 29, 2018, 08:01:43 PM
 :D